Hikayemiz

AMUSE projesi ile ilgili bazı istatistikler

8
Ortak Kurumlar
183561
Proje Bütçesi (€)
3
Fikri Çıktılar
300
Katılımcı Sayısı

Otizm Birimleri Nedir?

Bir "otizm birimi" amacı Otizm Spektrum Bozukluğu olan (OSB'li) öğrencilerin anlayışını geliştirmek ve fiziksel olarak bulunduğu ana merkezin faaliyetlerine katılımlarını kolaylaştırmak için yapılandırılmış ve öngörülebilir bir ortam yaratmak olan çok geniş kapsamlı ve özel bir sınıftır. Otizm spektrum bozukluğu veya sosyal iletişim bozukluğundan kaynaklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu özel eğitim birimidir. Bu okullaşma modelinde, özel eğitim alt sınıflarında ve örgün eğitim kurumu bünyesinde harcanan süre zarfında otizme özgü destek çok çeşitli şekilde bir dizi eğitim içeriğiyle sağlanabilir. Bu özellik zihinsel engeli olan otizmli bireyler için oldukça faydalıdır ve otizmli öğrencilerin herhangi bir zihinsel engeli olmayan diğer çocuklarla mümkün olduğunca çok fazla faaliyet (beden eğitimi, boş zaman etkinlikleri, müzik, yemek v.b) paylaşmalarına ve otizm alt sınıflarında da gereken ekstra desteği almalarına imkân sağlar. Otizm birimleri bir öğrencinin hafif düzeyde zihinsel engelli olması durumunda öğretmenlerden bir tanesinin (ya da öğretim destek personelinden bir tanesinin) bu öğrenciye örgün eğitim kurumundaki sağlıklı öğrencilerle birlikte ders işlemelerinde gereken desteği sağlamak için yanlarında bulunmalarına imkan sağlayan esnek bir yöntemdir. İdeal olarak bu yöntem otizmli bireyler için izole edilen bir alan değil, bu bireylerin okulun tüm faaliyetleriyle tamamen bütünleşmelerine imkan sağlayan, örgün eğitim kurumu içindeki kaynakların küçük bir merkezi olarak tasarlanmıştır. Bu okullaşma modeline verilen isim bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesine rağmen, Otizm Birimleri Avrupa genelinde oldukça yaygındır. Kullanılan bazı isimler: sabit sınıflar, açık sınıflar, iletişim ve dil sınıfları, otizm sınıfları ve pek çok diğer isimlerdir. Bu okullaşma modeline verilen isim bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesine rağmen, Otizm Birimleri Avrupa genelinde oldukça yaygındır. Kullanılan bazı isimler: sabit sınıflar, açık sınıflar, iletişim ve dil sınıfları, otizm sınıfları ve pek çok diğer isimlerdir.

Erasmus+ AMUSE Projesi

AMUSE Erasmus+ Programı kapsamında finanse edilen bir projedir, projeyle alakalı daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. AMUSE projesi iki üniversiteden araştırmacıların (Valensiya Üniversitesi IRTIC Enstitüsü, Bath Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Bulunan Uygulamalı Otizm Araştırma Merkezi), XNUMX farklı okuldan ailer ve öğretmenlerin (İspanya’dan üç okul: Valensiya’da Mare Nostrum, Murcia’dan Gabriel Pérez Cárcel, Madrit’ten Aucavi Derneği, Türkiye Konya’dan Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu), bölgesel eğitim otoritelerinin (CEFIRE: Valensiya Bölgesel Hükümetinden, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Türkiye’den) yer aldığı çok ortaklı bir projedir AMUSE proje ekibi olarak mevcut alternatiflerin farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek esneklikte olmalarını sağlayabilmek için otizmli bireylerin çok geniş kapsamlı eğitim modellerine erişim fırsatlarının olması gerektiğini düşünüyoruz. Genel okullar bünyesinde bulunan Otizm Birimleri çok değerli bir seçenektir ve AMUSE projesiyle bu alanda çalışan öğretmenler ve diğer personeller arasında iyi uygulamaların paylaşılmasını istiyoruz. Otizmle ilgili hususlar garanti altına alındığından ve kaynaşma teşvik edildiğinde, diğer okullaşma modellerine bütünüyle saygı duyuyoruz ve bu okul türlerinde görev yapan öğretmenlerin çalışmalarını takdir ediyoruz. AMUSE projesi üç temel proje ürünü ortaya çıkaracaktır. 1. Fikri Çıktı: Eğitimciler arasında iyi uygulamaların paylaşımına imkan sağlayacak bir web-sitesi (www.autismunits.eu) 2. Fikri Çıktı: Otizm birimlerindeki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için MOOC kursu. Bu çevrimiçi kurs hazır olduğunda, bu kursa ulaşılabilecek bir link buradan sunulacaktır. 3. Fikri Çıktı: Bu okullaşma türünden en üst düzeyde fayda sağlayan öğrenci özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma yapmak. Yayınlandığı zaman bu araştırma raporuyla alakalı link de proje sayfasından paylaşılacaktır.